gumbet escort bodrum escort izmir escort

Aktualności

58. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH

6 czerwca odbędzie się 58 edycja Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego. W tym roku nasze Koło Naukowe reprezentować będzie trójka studentów: Wiktoria Skonieczna, Marcin Bałys i Nikodem Sroczyk. Wygłoszą oni referaty na temat badań, które prowadzili w ramach prac dyplomowych.

W tym roku możecie śledzić konferencję on-line. Szczegóły znajdziecie na stronie: www.58kskn.agh.edu.pl

Serdecznie zapraszamy!

Grant Rektorski 2021

W ramach konkursu „Grant Rektorski 2021” otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wytwarzanie metodą metalurgii proszków struktur warstwowych typu stop aluminium / kompozyty na osnowie aluminium umacniane cząstkami poprzez formowanie w warunkach wysokich prędkości odkształcenia”.

Celem projektu jest opracowanie podstaw technologii wytwarzania metodą metalurgii proszków kompozytów warstwowych typu stop aluminium / kompozyt na osnowie stopu aluminium umacniany cząstkami, z zastosowaniem do ich formowania wysokich prędkości odkształcenia możliwych do uzyskania na młocie spadowym.